szamnska-podroz4
Przewodnicza, Nauczycielka, Tancerka

Anna Glińska – Lachowicz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, Certyfikowany Arteterapeuta (KAJROS) i Certyfikowany Edukator Arteterapii (KAJROS), choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, 5Rytmów®, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w Kręgu, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych.

Tańcz, tańcz, tańcz

Dla siebie, swoich marzeń, dla planety!

Sztuka jest potężnym medium, które poprzez swoje piękno, estetykę, bezpośredni przekaz trafia wprost do ludzkich emocji. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Zapraszam Cię do tańca!
grafikanahome1

Planetary
dance

podroz-w-tancu

Szamańska podróż
w tańcu

akademia11

Konsultacje indywidualne

Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności wobec osób przebywających w zakładach karnych. Jej działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie, poprzez pobudzanie ich do twórczości i kreatywności – stymulowanie procesu wewnętrznej zmiany. Sztuka jest potężnym medium, poprzez swoje piękno, estetykę, bezpośredni przekaz – trafia wprost do ludzkich emocji. To najprostsza droga do rozpoznania kim jesteśmy i kim chcemy być? Każdy musi podjąć tę decyzję sam. Poprzez sztukę zadajemy tylko pytanie…

Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów. Jako wykładowca współpracuje także z Wyższą Szkołą Bankową z Wrocławia i Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych.
Ponad 18 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie, autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy.

WIĘCEJ O MNIE:

Profil zawodowy: http://inp.uni.opole.pl/dr-glinska-lachowicz-anna/
Film dokumentalny o moim Projekcie WYSPA (dla osób skazanych) YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCVuNIjQPvYzHO5ixyEqjFNw

Dzielę się wiedzą

w mediach

Radio

Social Media

Prasa