Bez tytułu1
SOPOT LUB WROCŁAW

AKADEMIA CHOREOTERAPII I ARTETERAPII

ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLENIOWY składający się z 9 warsztatów autorskich. Program został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe na gruncie naukowym i dydaktycznym, prezentującym ujęcie holistycznie. Człowiek traktowany jest całościowo, a techniki i metody, które oferujemy w ramach szkolenia mają na celu wzajemne wspieranie się w procesie odzyskiwania wewnętrznej równowagi ciała, umysłu i ducha.

Taniec to najpiękniejsze zjawisko jakie znam, może pomagać, wyzwalać, leczyć, uspokajać i pobudzać. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Ani jedna przetańczona chwila nie jest chwilą straconą.

Dlatego zaproszę ciebie do tańca i opowiem o tym, czym dla mnie jest taniec i dlaczego warto tańczyć. Mam szczęście, ponieważ taniec towarzyszył mi od zawsze, odkrywałam jego piękno i to, że jest też potężnym narzędziem w terapii, a do tego teraz mogę pracować tańcząc – prowadząc zajęcia o charakterze choreoterapeutycznym z elementami arteterapii ze studentami i osobami skazanymi. O tańcu i jego walorach można czytać, dyskutować, rozmyślać – ale najlepiej po prostu zatańczyć! Przekonaj się sam! Zapraszam właśnie ciebie!

Warsztaty bazują na teoretycznych i praktycznych podstawach terapii tańcem oraz arteterapii w szerokim rozumieniu (jako terapia przez sztuki piękne). Będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu, w kontekście psychologii i pedagogiki.

CELEM CYKLU SZKOLENIOWEGO

Jest prezentacja możliwości zastosowania sztuki, w szczególności tańca (choreoterapii), a także walorów wynikających z łączenia poszczególnych dziedzin sztuki z działaniami choreoterapeutycznymi w pracy z grupą oraz w realizacji własnej drogi samorozwoju w szerokim tego słowa ujęciu. Dla uczestników tego typu działań jest to niepowtarzalna możliwość wielozmysłowego doświadczania sztuki, co w efekcie skutkuje wzmocnioną stymulacją bodźcami o zróżnicowanym charakterze. Każdy uczestnik może dzięki temu odkryć swoją pasję, uaktywnić procesy twórcze i kreatywne, przyspieszyć i pogłębić indywidualny proces zmiany.

Podczas poszczególnych szkoleń będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu przede wszystkim, takich jak: Improwizacja i Symbolika Ciała (Detlef Kappert), Life Art Process (Anna Halprin), 5 Rytmów® (Gabrielle Roth), Medicine Movement, ¾ Dance (Lucie Schmidt), Ruch Autentyczny, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w kręgu, Dance Movement Therapy, Danza Contemplativa, analiza ruchu wg Labana, a także Metoda Pilatesa czy Joga oraz wiele innych.

DLA KOGO:

Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zapoznać się z choreoterapią i arteterapią oraz chcą nauczyć się podstawowych zasad, metod i technik pracy arteterapeutycznej, z których mogliby korzystać w swojej pracy zawodowej. W szczególności do: terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, coachów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników służby więziennej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, studentów, a także osób pracujących z grupami oraz klientem indywidualnym, chcących wzbogacić swój warsztat pracy oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem.

Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i poszerzaniem własnych kompetencji z zakresu choreoterapii i arteterapii, wymagane wykształcenie na poziomie minimum – licencjat.

Od uczestników warsztatów nie są wymagane tzw. umiejętności taneczne, uzdolnienia plastyczne czy inne predyspozycje artystyczne.

CYKL SZKOLENIOWY, TEMATYKA ZJAZDÓW, TERMINY, MIEJSCE:

Cykl szkoleniowo – rozwojowy z zakresu choreoterapii i arteterapii obejmuje 9 spotkań, każde z nich przemyślane jest jako niezależne szkolenie i można dzięki temu uczestniczyć w wybranych przez siebie, pojedynczych szkoleniach. Zachęcam jednak do uczestnictwa w całości, ponieważ jest to jedyna na rynku edukacyjnym propozycja kompleksowego szkolenia, dająca pełne spektrum doświadczenia w zakresie wszystkich technik arteterapeutycznych, uzupełnionych o techniki skoncentrowane wokół zagadnienia estetoterapii i terapeutycznych walorów natury. Punktem wyjścia jest choreoterapia, rozbudowana o pozostałe techniki, co zapewnia unikalny charakter tego cyklu szkoleniowego.
Dołączyć do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym można w dowolnym momencie. Istnieje możliwość „odrobienia” nieobecności w konkretnym warsztacie – w innym terminie w innym mieście.

Uczestnicy pełnego cyklu szkoleniowego otrzymują Certyfikat Instruktora choreoterapii z elementami arteterapii oraz estetoterapii i terapii poprzez kontakt z naturą.

Uczestnictwo w poszczególnych warsztatach potwierdzane jest zaświadczeniem.

PRZEBIEG SZKOLEŃ:

 

Weekend: sobota 09.30– 18.00, niedziela 09.30– 17.00.

Każdy dzień składa się z 3 bloków tematycznych. Każdy blok rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem, następnie – praktyczne doświadczanie wybranych zagadnień, na koniec – omówienie, dyskusja i podsumowanie. Dominować będą zajęcia praktyczne, dużo ćwiczeń i ruchu,  a następnie omawianie i podsumowanie. Szkolenie łączy w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.

Podczas każdego dnia przewidziane są przerwy na posiłki i regenerację. Zapewniamy bufet i możliwość indywidualnego zamówienia cateringu obiadowego (wegetariański).

TERMINY SZKOLEŃ I MIEJSCE 2023/2024

TYTUŁ SZKOLENIA WROCŁAW SOPOT
Wprowadzenie do choreoterapii i arteterapii 21-22.10 07-08.10
Moc ruchu 25-26.11 11-12.11
Od bezruchu do ruchu 16-17.12 02-03.12
Mandala 13-14.01 20-21.01
Obraz i ruch 10-11.02 17-18.02
Filmy z tańcem w tle 02-03.03 09-10.03
Świadomość ciała 06-07.04 13-14.04
Terapeutyczna moc natury 25-26.05 11-12.05
Terapeutyczna moc słowa 08-09.06 22-23-05

CO JEST ZAWARTE W PAKIECIE OFERTY SZKOLENIOWEJ? 

 • aktywne uczestnictwo w szkoleniu,
 • SKRYPT teoretyczno – metodyczny (obszerny opis podstaw teoretycznych z zakresu danej tematyki, przekładowe scenariusze działań i propozycje ich rozbudowy,  a także szczegółowy opis poszczególnych działań realizowanych podczas szkolenia – zastępuje notatki!),
 • każdorazowo zaświadczenie o uczestnictwie w danym szkoleniu (w j. polskim i j. angielskim),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
 • długopis, papier, materiały plastyczne, materiały szkoleniowe,
 • spis literatury zalecanej do studiowania z zakresu tematyki danego szkolenia,
 • dodatkowe materiały edukacyjne (filmy instruktarzowe, artykuły naukowe, wykresy, fotografie itp.)
 • bufet: ciepłe napoje (kawa, herbata, aromatyczne napary owocowe), woda, ciasteczka, owoce, orzechy, suszone owoce, czekolada.
Rekrutacja 2022/2023 trwa!

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE W AKADEMII!

Zapisz się na pełen cykl Akademi w Sopocie lub Wrocławiu, albo wybrany moduł, który Cię interesuje.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność rezerwacji.
Przy zgłoszeniu się 2 osób razem – specjalne rabaty (zapytaj proszę o propozycję).
Zachęcam do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń!
Wystawiamy faktury.
AUTORKA I PROWADZĄCA SZKOLENIA:

ANNA GLIŃSKA-LACHOWICZ

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS i Certyfikowany Edukator Arteterapii KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Certyfikowany Instruktor Zumby. Instruktor Jogi – w drodze do certyfikacji. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, 5Rytmów®, Tańce w kręgu, Biodanza, Ritual Trance Dance, Haka, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych. Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi w Polsce i za granicą specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, pracowników socjalnych, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów.

Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA – taniec dla wolności” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych, czego efektem jest stworzenie kolejnego autorskiego Projektu „Kultura bez murów”.

Ponad 22 lata doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2300 godzin praktyki na parkiecie. Autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy i poszukuje inspiracji do swoich działań, dzieli się wiedzą i doświadczeniem zarażając pasją i miłością do tańca.

Zapraszam serdecznie! Do zatańczenia razem! Ania

ZADAJ MI PYTANIE

  Twoję imię i nazwisko (wymagane)

  Twój E-mail (wymagane)

  Twoja wiadomość